ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 10 / 03 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 2 of 8Next

รายชื่อเพลง

14. กรพินธุ์ ปก250 มี 10 เพลง แผ่นสวย / RSCD 0215 / 320-

15. ปุ๊กกี้ ปก300 ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่นสวย / SMA / 190-

16. - เอิร์น ปก290 ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 10 เพลง แผ่นสวย / RSCD 0168 /
  - เอิร์น Beautiful Dream ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 200-

17. มาช่า ถามดาว ปก190 มี 11 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / DD ขอบฝ้า / 580-

18. รวมเพลงบรรเลง แกรมมี่ 1 มี 14 เพลง / DD สะดือ / 500-
มี ณัฐ ยนตรรักษ์ - ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ - Infinity - Grammy Light Orchestra

รายชื่อเพลง

19. - Gitz / Gilberto มี 10 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / Made in Germnay /
  - Gitz / Gilberto # 2 ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / ขายคู่ 560-

รายชื่อเพลง

20. - Jazz is all around vol.1 มี 12 เพลง แผ่นสวย /
  - Jazz is all around vol.2 มี 12 เพลง แผ่นสวย /
  - Jazz is all around vol.3 มี 12 เพลง แผ่นสวย / ขายรวม 620-

รายชื่อเพลง

21. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน-ชะตาชีวิต มี 14 เพลง แผ่นทอง / GRII / 220-

22. โครงการบันทึกเสียงเพลงประจำชาติ ชุดโบราณ มี 7 เพลง / ซีล / 220-

PreviousPage 2 of 8Next

Comments are closed.