ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียง audiophiles วันที่ 6 เมษายน 2564

10. Made in usa ค่าย classic records ปกตามรูป แผ่น nm 6,500-

11. Made in usa ค่าย mfsl ปกตามรูป แผ่น nm 4,500-

12. Made in usa ค่าย mfsl 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 5,000-

13. Made in usa ค่าย analogue production 200g

ปกตามรูป แผ่น nm 1,200-

14. Made in usa 2lps ค่าย classic records ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 3,500-

15. Made in usa ค่าย classic records 2lps 

ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 5,000-

16. Made in usa ค่าย classic records ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 6,000-

จอง14

จอง15

17. Made in EU. Original ปี2004 ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 3,000-

Comments are closed.