ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียง audiophiles วันที่ 6 เมษายน 2564

5. Made in usa ค่าย dcc 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 5,500-

1 จองแล้วครับ

6. Made in usa ค่าย dcc ปกตามรูป ไม่ค่อยสวย แผ่น nm 2,800-

7. Made in usa ค่าย groove note 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 2,200-

8. Made in usa ค่าย groove note 3lps ร้องเพลงled zeppelin 

ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสามแผ่น 3,000-

2 จองแล้วครับ

9. Made in usa ค่าย pallas(p+o) 2lps ปกตามรูป แผ่น nmทั้งสองแผ่น 1,800-

Comments are closed.