ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียง audiophiles วันที่ 6 เมษายน 2564

27. Made in usa ค่าย dcc test pressing 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 3,500-

แผ่นเบอร์เดียวกับแผ่นที่ 26ครับ

28. Made in usa ค่าย dcc ปกตามรูป แผ่น nm 2,800-

29. Made in usa ค่าย dcc 2 lps ปกตามรูป แผ่น nm- to nm ทั้งสองแผ่น 4,500-

30. Made in usa ค่าย dcc ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 6,000-

31. Made in usa ค่าย mfsl ปกตามรูป แผ่นซีลด์ 800-

กระทู้นี้ลงครบแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ..

 Update แผ่นที่ขายแล้วครับ

1, 2, 3, 5, 14, 15

Update แผ่นที่ขายแล้วครับ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15

Update แผ่นที่ขายแล้วครับ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 25

Comments are closed.