ซื้อขาย-เครื่องเสียง/อุปกรณ์

Please or Register to create posts and topics.

filament transformer

ขาย transformer จุดไส้หลอด (filament transformer) รายละเอียดตามรูป ขนาด 3 3/4" x 3 1/2"  สูง 5"  ราคา 2,800 บาท รวมส่ง    08-1444-3985 ขอบคุณ   TGM ครับ

pic...

pic...

pic...

up...

Comments are closed.