ระเบียบการสมัครสมาชิก

เนื่องจากขณะนี้มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วมากมายจนทางเวปเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูงขึ้นเกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติที่กำหนดไว้ ฉะนั้นจึงขอความกรุณาท่านที่มีความประสงค์จะขอสมัคเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กรุณาช่วยเสียสละค่าใช้จ่ายให้แก่ทางเวปด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดังนี้

สมาชิกทั่วไป  ท่านละ 300 บาท (สามารถจะโพสต์ขายสินค้าอาทิตย์ละไม่เกิน 1 กระทู้เท่านั้น) โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตลอดชีพสมาชิกผู้ค้า    ที่มีจุดประสงค์เพื่อการขายสินค้า ท่านละ 500 บาทต่อปี สามารถโพสต์ขายสินค้าได้ตลอดทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 5 กระทู้ เพื่อแบ่งโอกาศใหู้้อื่นได้โพสต์เสมอกัน  วิธีการสมัคร  

เว็บใหม่ ท่านไม่ต้องเสียค่าสมาชิก

1. กรอกข้อความลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ที่เมนู “สมัครสมาชิกใหม่” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2.  ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบไปยังอีเมล์ของท่าน กรุณาคลิก ยืนยันตัวตนจากอีเมล์นั้น

*สำคัญ หากไม่พบอีเมล์ อาจเข้า junk mail หรือ กล่องข้อความขยะ กรุณาตรวจสอบ

3. เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถใช้ login ได้ทันที

2 Comments

  1. ยุทธนา วิทย์อุปสัย

    สอบถามว่าทำไมใช้ user และอีเมล์เดิมสมัครใหม่ไม่ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *