ระเบียบการสมัครสมาชิก

1. กรอกข้อความลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ที่เมนู “สมัครสมาชิกใหม่” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2.  ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบไปยังอีเมล์ของท่าน กรุณาคลิก ยืนยันตัวตนจากอีเมล์นั้น

*สำคัญ หากไม่พบอีเมล์ อาจเข้า junk mail หรือ กล่องข้อความขยะ กรุณาตรวจสอบ

3. เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถใช้ login ได้ทันที

2 Comments

  1. ยุทธนา วิทย์อุปสัย

    สอบถามว่าทำไมใช้ user และอีเมล์เดิมสมัครใหม่ไม่ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *