เลเบลแผ่นเสียง และ ประวัติ London Classical ffrr/ffss Labelography (1949-1970s) โดย ลุงพง

แผ่นเสียงค่าย London ffrr เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากช่วงสงครามโลก  ที่สมัยนั้นเครื่อง Sonar ของทางการทหารไม่สามารถที่จะแยกแยะเรือดำน้ำของฝ่ายพันธมิตรหรือศัตรูออกจากกันได้  งานนี้จึงได้มอบหมายให้ Arthur Haddy  หัวหน้าวิศวกรของ  Decca. แห่งอังกฤษ เขาสามารถเพิ่มความถี่ของสัญญาณ sonar ไปได้ถึง 15000 cycles, ซึ่งไวพอที่จะสามารถแยกแยะชนิดเรือดำน้ำได้อย่างชัดเจน และยังได้รับมอบหมายให้ผลิตแผ่นเสียงสำหรับการสอนฝึกหัดปฎิบัติการด้วย ในการนี้ Haddy ต้องสร้างความถี่ 15000 cycles ลงใน  master discs ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาเสียงที่ครอบคลุมความถี่ได้กว้างหรือ wide-range ffrr sound. เมื่อสงครามสิ้นสุดลง  Decca จึงมี technology ในการบันทึกความถี่ที่กว้างในเชิงพาณิชย์ ( wide-range commercial recordings.) ช่วงเริ่มแรกผลิตเป็นแผ่นครั่ง 78 RPM ผู้ฟังตื่นตลึงจากเสียงที่บรรเลงออกมาในอัลบัม Aram Khachaturian’s Concerto for…

Continue reading