ประวัติ และ เลเบลแผ่นเสียง Dolton Records โดย ลุงพง

Dolton records กำเนิดขึ้นในปี 1959 โดย Bob Reisdorff ร่วมกับ Lou Lavinthal และ Bonnie Guitar เริ่มจากบริษัทเล็กๆที่ Seattle ในชื่อดั้งเดิมว่า Dolphin Records เลเบลแรกจะประกอบไปด้วยรูปปลาพร้อมชื่อของปลาโลมา “Dolphin” แต่ต่อมาไม่นานก็พบว่าชื่อนี้ไปซ้ำกับเลเบลแผ่นเสียงอื่น จึงได้รีบเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Dolton” โดยที่รูปลักษณ์อื่นยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก อัลบัมแรกจึงยังคงมีเลเบลที่ใช้ชื่อ Dolphin อยู่เป็นซิงเกิลแรก “Come Softly to Me” โดยวง the Fleetwoods กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อัลบัมนี้จึงได้ทำขึ้นใหม่ในเลเบล Liberty 55188. เนื่องจากให้ Liberty เป็นผู้จัดจำหน่าย Dolton ได้พยายามเสาะหาศิลปิน rock and roll ในท้องถิ่นย่าน Seattle และบริเวณใกล้เคียง…

Continue reading