ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 6 พฤษภาคม 2564

20.  VG++ / 600.- 

21. VG++ / 700.- 

22. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 700.- 

23. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 700.- 

24. VG++ /700.- 

25. VG++ / 1,000.- 

26. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 800.-

27.VG++ / 600.- 

28. VG++ / 700.- 

29. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 900.- 

 

Comments are closed.