ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 6 พฤษภาคม 2564

10. VG++ / 800.- 

11. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 800.- 

12. VG++ / 800.- 

13. VG+++ / 700.- 

14. VG ++ /700.-

15. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 800.- 

16. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 700.- 

17. VG++ / 700.- 

18. VG++ / 700.- 

19. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม / 600. -

Comments are closed.