ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 19 ตุลาคม 2564

20. VG++ / 750.- 

21. VG++ / 650.-

22.NM / 750.-

23. NM / 750.- 

24.NM / 850.- 

25. VG++ / 750.- 

26. VG+++ / 750.-

27. VG++ / 1,200.- (2 แผ่นคู่)

28. VG++/ 1,000.- 

29. NM/ 750.- 

Comments are closed.