ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 19 ตุลาคม 2564

10. NM / 750.-

11. NM  / 800.- 

12. NM / 750.- 

13. VG++ / 750.-

14. VG++ /750.- 

15. VG++ / 950.- 

16. VG+++ / 1,400.- 

17. VG++ / 950.-

18. VG++/ 800.- 

19. VG+++ / 950.- 

Comments are closed.