ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999เสนอแผ่นเสียง12"เพลงไทยทั่วไป(ฟรีค่าจัดส่ง)27 ก.พ.2564

PreviousPage 3 of 6Next

16.ปกเปิดVG++/แผ่นVG+++toNM   1800'-แผ่นร้อง(ไม่ใช่บรรเลง)

16.1รายชื่อเพลงและสภาพแผ่น

17.ปกVG++/แผ่นNM   1500'-แผ่นเต็ม

18.ปกVG++/แผ่นNM   1200'-

19.ปกVG++/แผ่นNM    900'-

20.ปกVG++/แผ่นVG+++toNM    1800'-

21.ปกทำใหม่/แผ่นVG+++toNM     2500'-

22.NM/NM   1500'-

23.ปกแจก/แผ่นNM   3200'-

24.พี่เบิร์ดชุดสบาย สบาย มีเพลงฮิตๆเกือบทั้งชุด ปกติเป็นปกแจก ทำปกใหม่สวยงาม/แผ่นNM  2500'-

PreviousPage 3 of 6Next

Comments are closed.