ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999เสนอแผ่นเสียง12"เพลงไทยทั่วไป(ฟรีค่าจัดส่ง)27 ก.พ.2564

PreviousPage 2 of 6Next

10.ปกVG++/แผ่นNM1900'-

1 คุณฑลิต  จอง ขอบคุณครับ 

11.ปกVG++/แผ่นNM แผ่นเต็ม  1500'-

12.NM/NM  2800'-แผ่นซื้อขายเลเบลพิเศษ

13.ปกเปิดVG+/แผ่นVG++  1500'-

13.1รายชื่อเพลงบนเลเบล

14.ปกเปิดVG++/แผ่นNM สวยเงาวับ  8900'-

14.1สภาพแผ่นและรายชื่อเพลง

15.ปกเปิดVG++/แผ่นVG+++toNM     7500'-

15.1สภาพแผ่นและรายชื่อเพลง

PreviousPage 2 of 6Next

Comments are closed.