ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999(19ก.ย.2564)เสนอแผ่นเสียงเพลงไทยเข้าใหม่รวม133 ชุด

PreviousPage 3 of 5Next

103.VG++toNM1800

 

108.NM1500

 

 

 

109.VG++toNM1200

114 คุณสยาม จอง  ขอบคุณครับ 

103 คุณสมชาย  จอง ขอบคุณครับ 

999

จบการนำเสนอที่รายการ133  

          ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนครับ

                         ขอบคุณเวบมาสเตอร์ด้วยครับ 

26 คุณดี  จอง  ขอบคุณครับ 

50 คุณCham จอง ขอบคุณครับ

สรุปแผ่นที่จองแล้ว 

3,5,6,8,9,11,13,15,19,21,24,25,26,27,28,31,35,

38,39,41,43,44,47,50,53,54,57,58,65,103,114

109 คุณดี จอง ขอบคุณครับ 

96 คุณMai63 จอง ขอบคุณครับ 

สรุปแผ่นรายการจองของแต่ละท่านได้รับทราบครับ

1.คุณสมชาย/3,5,8,9,11,21,24,31,58,103=23000

2.คุณNoom2203/13,15,28,35,38,39,65=8600

3.คุณบิว/19,53=3000(มีฝากไว้งวดก่อน5000)=8000

4.คุณSnook/43=1000

5.คุณOh/44=900

6.คุณWCH/6,54=6000

7.คุณไพโรจน์/27,57=3000ได้รับเงินโอนแล้ว

8.คุณchinod/41,47=2600

9.คุณสยาม/114=3800

10.คุณดี/26,109=3000ได้รับเงินโอนแล้ว

11.คุณCham/50=2300ได้รับเงินโอนแล้ว

12.คุณนพดล/25=2800

13.คุณMai63=96=2300

                              เพิ่มเติมรายการไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้24ชม.ครับ

                                                                       ขอบคุณทุกท่านครับ 

16

PreviousPage 3 of 5Next

Comments are closed.