ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999(19ก.ย.2564)เสนอแผ่นเสียงเพลงไทยเข้าใหม่รวม133 ชุด

41.VG+to++1800

 

 

43.NM1000

 

44.VG++900

 

45.NM900

 

46.VG++900

 

47.VG++800

 

 

49.NM4800แผ่นคู49.1รายชื่อเพลง

 

50.NM2300

 

 

52.VG++สวย2300

 

53.NM1500

 

54.NM/NM 4800

 

 

 

57.NM3200

 

58.NM2500

44 Royal sprite

 

 

 

 

 

65.VG++toNM1400

 

 

69.VG++toNM3300

 

6 คุณWCH จอง  

43 คุณSnook จอง

53 คุณบิว  จอง  

57 คุณไพโรจน์  จอง

58 คุณสมชาย จอง 

     ขอบคุณทุกท่านครับ 

41 สินจัย , 47 ตั้ม

25 คุณนพดล จอง  

27 คุณไพโรจน์ จอง

57Q2 คุณสาธิต  จอง   

54 คุณWCH  จอง  

  ขอบคุณทุกท่านครับ ทั้งที่ลงจองในกระทู้และจองมาทางLine ครับ 

54Q2  คุณประยุทธ์  จอง  ขอบคุณครับ 

65

71.NM7500แผ่นคู่71.1รายชื่อเพลง

 

 

73.NM2900

 

 

 

 

77.NM1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.NM/NM1500

 

 

 

96.NM2300

 

 

999

Comments are closed.