ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 26 / 09 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

193. Limousine presents CASH มี 11 เพลง / ซีล / 690-

194. Soul After Six Ultimate Collection มี 16 เพลง แผ่นสวย / 500-

195. หนุ่มสกล คนไต่ฝัน ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่นสวย / 390-

196. ซาไก หลงซอย ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 190-

197. ติ๊ก ชิโร่ โบราณแมน มี 11 เพลง แผ่นสวย / 300-

198. สะพาน#2 คอการเมือง ปก290 มี 10 เพลง แผ่นมีรอยบางๆ / UM ขอบเลเซอร์ / 220-

199. - Romantic Jazz Various Artists มี 12 เพลง แผ่นสวย / ROD / SM-S1 นูนสะดือ /
  - Romantic Jazz Various Artists 2 มี 13 เพลง แผ่นสวย / SM / ขายคู่ 550-

200. - วีระ บำรุงศรี ก้าวใหม่..ลูกกรุงไทย มี 14 เพลง แผ่นสวย / SMA /
  - วีระ บำรุงศรี ก้าวใหม่..ลูกทุ่งไทย มี 14 เพลง แผ่นสวย / SMA / ขายคู่ 1200-

201. วีระ อินเตอร์ ปก190 มี 15 เพลง แผ่นสวย / 290-

202. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ-ยอดรัก สลักใจ อมตะลูกทุ่ง มี 16 เพลง แผ่นสวย / 120-

203. สุรชัย โฟล์คซอง อมตะสุรพล สมบัติเจริญ 1 ปก190 มี 14 เพลง หายาก แผ่นสวย / ONCD-9540 / 1000-

204. สายัณห์ สัญญา ชุด 2 นักเพลงคนจน มี 14 เพลง แผ่นสวย / 200-

205. - ชุติมา รอดอยู่สุข เพชรน้ำเอก 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / MPO ASIA /
  - ชุติมา รอดอยู่สุข เพชรน้ำเอก 2 มี 12 เพลง แผ่นสวย / MPO ASIA / ขายคู่ 920-

206. อาร์ เอส อันปลั๊ก ดนตรีนอกเวลา ปก470 มี 14 เพลง ปั้มแรก เสียงดี แผ่นสวย / GENERAL / 1100-

207. Dee : Seefa The Lyrics of Love มีกล่องสวม 4 ซีดี 60 เพลง / ซีล / 790-

Comments are closed.