ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 26 / 09 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 9 of 9

254. What Are You Doing The Rest Of Your Life มี 20 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 240-

255. Denon Hi Fi Latin Dance มีกล่องสวม 24 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 220-

256. Jazz Masters Benny Likumahuwa & Friends มี 11 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 290-

257. Jazz in Blu The best saxophone & trumpet collection มี 16 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 290-

258. Anne Murray Duets friends & legend มี 17 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 240-

259. The Best of Carol Welsman มี 13 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 200-

260. Midnight Jazz Lounge Janet Sudel มี 16 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 200-

261. Tata Lately มี 10 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 190-

262. เพลงพระราชนิพนธ์ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มีกล่องสวม มี 3 ซีดี มีหนังสือเล่มหนา 100 หน้า / ซีล / 420-

263. รักพ่อ...มิรู้จบ บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แผ่นทอง 14 เพลง / ซีล / 120-

264. Carpenters Treasures มีหนังสือ 2 ซีดี 28 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 550-

265.  โจ้ Amarin Luangboriboon 2514-2545 มี 2 CD + 1 VCD ปกหลังรันนัมเบอร์ หายาก / ซีล / 5900-

โทรจอง 253, 258, 260

ขอบคุณ Thaigramophone เจ้าของพื้นที่คะ

PreviousPage 9 of 9

Comments are closed.