ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 26 / 09 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

163. Eric Clapton Complete Clapton มี 2 ซีดี 36 เพลง แผ่นสวย / ขายแล้ว

164. Ragtime Beatles John Arpin, Piano มี 13 เพลง แผ่นมีรอยบางๆ / Made in USA / 190-

165. Waiting for you มีสมุดบันทึกการรอคอย มี 2 ซีดี 26 เพลง แผ่นสวย / 220-

166. Love is on the way มี 2 ซีดี 24 เพลง แผ่นสวย / 160-

167. ดนู ฮันตระกูล ไหมไทย คอนเสิร์ต 2553 มี 15 เพลง แผ่นสวย / 440-

168. ดนู ฮันตระกูล เสียงใบไผ่ มี 10 เพลง แผ่นสวย / 320-

169. Soul After Six ชุดแรก มี 10 เพลง แผ่นสวย / 500-

170. Yarinda and Friends try to be nice แผ่นสวย / 200-

171. สุรสีห์ อิทธิกุล Project Album ปก290 มี 10 เพลง แผ่นสวย / 590-

172. สุรสีห์ อิทธิกุล กัลปาวสาน มี 10 เพลง แผ่นสวย / 240-

173. อริสมันต์ 2 ทศวรรษ มี 2 ซีดี 20 เพลง แผ่นสวย เพลงเพราะ / 720-

174. - Ho Chong Wing & His Silver Harmonica Asian Delight ปั๊มแรก แผ่นสวย / Made by Distronics Australia /
  - Ho Chong Wing And His Silver Harmonica Asian Delights II มี 12 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / ขายคู่ 2200-

175. - Led Zeppelin Latter Days The Best of Led Zeppelin Volume Two มี 10 เพลง แผ่นสวย /
  - Led Zeppelin มี 8 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / ขายคู่ 400-

176. Queen The Miracle มี 13 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 240-

177. Eric Clapton Tears in Heaven มี 2 ซีดี 17 เพลง แผ่นสวย / Made in Italy / 240-

178. Les Paul & Friends มี 16 เพลง แผ่นสวย / 180-

179. Blue Note Plays The Beatles มี 11 เพลง แผ่นสวย / Made in The EU / 200-

Comments are closed.