ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 08 / 11 / 64 # 1 ซีดีเพลง ---------

34. อิทธิ 5 ปก470 ปั๊มแรก มี 10 เพลง ปกและแผ่นสวย / GENCD สะดือ / 740-

35. ณัฐ ยนตรรักษ์ เงียบๆ คนเดียว มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / DD สะดือ / 720-

36. รวมเพลงพระราชนิพนธ์ มี 16 เพลง แผ่นสวย / GENCD สะดือ / 1150-

37. เพลงพระราชนิพนธ์ ปก190 มี 20 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / GENCD / 800-

โทรจอง 6, 20, 30

38. เพลงพระราชนิพนธ์ ธานินทร์-สุเทพ มี 20 เพลง แผ่นสวย / GENCD / 950-

39. เพลงพระราชนิพนธ์ จินตนา สุขสถิตย์ มี 20 เพลง แผ่นสวย / MPO ASIA / 650-

40. - บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดพรปีใหม่ แผ่นทอง มี 18 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / GRII /
  - บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดแสงเทียน แผ่นทอง มี 16 เพลง แผ่นสวย / UM /
  - บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดยามเย็น แผ่นทอง มี 14 เพลง แผ่นสวย / UM /
  - บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดชะตาชีวิต แผ่นทอง มี 19 เพลง แผ่นสวย / UM /
  - บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดสายฝน มี 22 เพลง แผ่นสวย / GRII / ขายรวม 690-

41. - แจ้ ดนุพล ที่สุดเมื่อวันวาน 1 มี 14 เพลง แผ่นสวย / ONCD-9611 /
  - แจ้ ดนุพล ที่สุดเมื่อวันวาน 2 มี 14 เพลง แผ่นสวย / ONCD-9612 / ขายคู่ 590-

42. แจ้ ดนุพล แจ้ลายไทย 12th Anniversary มี 10 เพลง แผ่นมีรอยบางๆ / ONCD 92017 / 400-

43. แจ้ ดนุพล ที่สุด สุนทราภรณ์ แผ่นมีรอยบาง / 120-

44. DVD John Mayer Where The Light Is live in Los angeles แผ่นสวย / 100-

45. DVD Keiko Matsui in Concert / ซีล / 100-

46. Perry Como And I Love You So มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 220-

47. Ray Charles Blues Is My Middle Name มี 26 เพลง แผ่นสวย / Made in The EEC / 160-

48. Dave Grusin Homage To Duke มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 350-

49. Wynton Marsalis Standard Time Vol.III The Resolution Of Romance มี 21 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / Made in Australia / 220-

Comments are closed.