ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 08 / 11 / 64 # 1 ซีดีเพลง ---------

17. Golden Summer Hits vol.2 มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in Holland / 220-

18. Chinese Classical Music vol.11 มี 10 เพลง แผ่นสวย / 120-

19. Los Indios Tabajaras Always In My Heart มี 12 เพลง แผ่นสวย / แผ่นจีน / 170-

20. Big Band & Jazz potpourri มี 20 เพลง แผ่นสวย แผ่นจีน / 180-

21. กะท้อน เอทีเอ็ม มีกล่องสวม 10 เพลง แผ่นมีรอยบาง หายาก / Made in Japan / R1B / SM-S1 นูนสะดือ / 1400-

22. กะท้อน อีเล็กทริก ไม่มีปกหน้า แผ่นโดยรวมสวย หายาก / Made in Japan / ROA สะดือ / 1250-

23.  - ยิว คนเขียนเพลง กลับมาแล้ว ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 10 เพลง แผ่นสวย /
  - ยิว คนเขียนเพลง สะพาน มี 10 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 460-

24. The Very Best Of Europe มี 14 เพลง / ซีล / Made in USA / 320-

25. The Piano The Piano Brothers Special Edition มีกล่องสวม 2 ซีดี / ซีล / 250-

26. แม่ไม้เพลงไทย รำเกี้ยวสาว มี 16 เพลง แผ่นสวย / P+O / 620-

27. สายัณห์ สัญญา ท็ฮปฮิต 5 มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / P+O สะดือ / 900-

28. สีเผือก และคนด่านเกวียน ไผ่ร้อยกอ มี 10 เพลง / ซีล / 280-

29. ครูซัน 2 แอ่วอุ้มผาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า มี 11 เพลง แผ่นสวย / 290-

30. แหม่ม พัชริดา Beloved ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / 220-

31. ธรรพ์ณธร Instinct ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / 340-

32. เยื่อไม้ 1 มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / ขายแล้ว

33. เยื่อไม้ ลำดับที่ 2 มี 13 เพลง แผ่นสวย / P+O / 620-

Comments are closed.