ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 07 / 04 / 65 # 1 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 3 of 10Next

30. Culver City To the Crescent City มี 21 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 150-

31. Classic CD Spanish Music Special Placido Domingo มี 19 เพลง แผนสวย / Made in UK / 130-

32. Barbara Mandrell Greatest Hits มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 180-

33. We All Love ELLA Celebrating The First Lady of Song ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 16 เพลง แผ่นสวย / 170-

34. The Very Best of Lee Ritenour มี 13 เพลง แผ่นสวย / 180-

35. Dave Grusin Now Playing ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 15 เพลง แผ่นสวย / 180-

36. Chris Rea The Road to Hell & Back ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 10 เพลง แผ่นสวย / 150-

37. Remember The Good Songs มี 5 ซีดี 102 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / 400-

38. Best Audiophile Voices II มี 15 เพลง แผ่นจีน แผ่นสวย / 250-

39. Reference Recordings 30th Anniversay Sampler มีกล่องสวม 13 เพลง แผ่นจีน แผ่นสวย / 240-

40. Coleman Hawkins Retrospective 1929-1963 มี 2 ซีดี 40 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 450-

41. แม่ไม้เพลงไทย ชรินทร์ นันทนาคร มีกล่องสวม 4 ซีดี 56 เพลง แผ่นสวย / 690-
ซ่อนรัก รักซ้อน / เรือนแพ / รักแท้ / รอยรัก รอยเล็บ

42. - Nice 2 ปก290 มี 14 เพลง แผ่นสวย / DD /
  - Nice 3 ปก240 มี 13 เพลง / UM ขอบเลเซอร์ / ขายคู่ 250-

43.  - แจ้ ดนุพล ที่สุด...นิรันดร์กาล 1 ปกภาพวาด หายาก มี 12 เพลง แผ่นสวย / NTCD 044 /
  - แจ้ ดนุพล ที่สุด...นิรันดร์กาล 2 ปกภาพวาด มี 14 เพลง แผ่นสวย / NTCD 045 / ขายคู่ 1000-

44.  เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ฟังสบาย mood I มี 10 เพลง แผ่นสวย / 120-

45. Mr.P. Pamon แผ่น Not for sale มี 6 เพลง แผ่นสวย / 100-

PreviousPage 3 of 10Next

Comments are closed.