ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 07 / 04 / 65 # 1 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 2 of 10Next

14. Carpenters Greatest Hits มี 15 เพลง แผ่นสวย / Made in Hongkong / 250-

15. Carpenters Greatest Hits 1969 & 1983 มี 2 ซีดี 30 เพลง แผ่นจีน แผ่นทอง แผ่นสวย / 230-

16. - The Very Best Of Diana Krall Deluxe Edit มี 1 ซีดี กับ 1 ดีวีดี มี 24 เพลง แผ่นสวย /
  - Diana Krall Quiet Nights ปกเจาะ มี 12 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 500-

17. Ella Fitzgerald มี 16 เพลง แผ่นสวย / 160-

18. Cher Boys and girls มี 8 เพลง แผ่นสวย / Made in Germany / 140-

19. Kenny Rogers Love Songs มี 20 เพลง แผ่นสวย / Made in UK / 290-

20. Simon and Garfunkel Greatest Hits มี 14 เพลง แผ่นสวย / Made in Canada / 190-

21. The 2 of Us Jazz favourites to be shares ปกเจาะ มี 2 ซีดี 28 เพลง แผ่นสวย / 160-

22. The Dave Brubeck Quartet Music From West Side Story มี 9 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 200-

23. Louis Armstrong Colour Colelction ปกเจาะ มี 17 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / 140-

24. Cliff Richard Listen to Cliff มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in UK / 170-

25. Best of Voices มีกล่องสวมเจาะ 2 ซีดี 26 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / 240-

26. Reflections of Louis Armstrong มี 18 เพลง / ซีล / Made in UK / 180-

27. Reflections of Rod Stewart มี 12 เพลง / ซีล / Made in UK / 180-

28. - Lionel Richie Coming Home ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 12 เพลง แผ่นสวย /
  - Lionel Richie Live His Greatest Hits and More ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 14 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 340-

29. - Jazz Legends Classic songs & smooth sounds for late night listening มี 20 เพลง แผ่นสวย /
  - Jazz Legends Big band, sax & trumpet classics ปกเจาะ มี 19 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย / ขายคู่ 320-

PreviousPage 2 of 10Next

Comments are closed.