ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

_____ ฟิล์มหนัง ชุปเปอร์ 8มม ______

Page 1 of 2Next

สนใจติดต่อ 0982622011

ไลน์ wi2008

หนัง super 8มม รีล5นิ้วทุกม้วน  สีเสียง สีเฟดม้วนละ 1050บาท  สีดี ม้วนละ 1500บาท ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011        

หนัง super 8มม รีล5นิ้วทุกม้วน

ขาวดำมีเสียง ม้วนละ 850บาท

ขาวดำหนังเงียบ ม้วนละ 500-650บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

หนัง super 8มม รีล5นิ้วทุกม้วน

ขาวดำหนังเงียบ ม้วนละ 500-650บาท

สีหนังเงียบ ม้วนละ 650บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

หนัง super 8มม รีล7นิ้วทุกม้วน

ขาวดำหนังเงียบ ม้วนละ 650บาท

ขาวดำมีเสียง ม้วนละ 1,250บาท

สีมีเสียง ม้วนละ 1,550บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

หนัง  8มม ธรรมดา รีล7นิ้ว 

ขาวดำหนังเงียบ ม้วนละ 650บาท

ขาวดำหนังเงียบ ชาลี ม้วนละ 1,100บาท

ขาวดำมีเสียง ม้วนละ 1,250บาท

ชุปเปอร์ 8มม 5นิ้ว  สีเสียง ม้วนละ 1,050บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

หนัง super 8มม รีล5นิ้วทุกม้วน

ขาวดำมีเสียง ม้วนละ 850บาท

ขาวดำหนังเงียบ ม้วนละ 500-650บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

รีล 5นิ้ว และ รีล7นิ้ว

ราคาเริ่มต้นม้วนละ  500 ถึง 3,000บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

 

ชุปเปอร์ 8มม รีล 5นิ้ว และ รีล7นิ้ว

ราคาเริ่มต้นม้วนละ 650 ถึง 2300บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

ชุปเปอร์ 8มม รีล 5นิ้ว และ รีล7นิ้ว

ราคาเริ่มต้นม้วนละ 650 ถึง 1,500บาท

สอบถามได้ครับ

ไลน์ wi2008 โทร 098-2622011

Page 1 of 2Next

Comments are closed.