ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

---------- 20 / 06 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

16. - นัดดา วิยกาญจน์ 1 มี 12 เพลง แผ่นมีรอยพอสมควร / BKP-CD 91 / SMA /
  - นัดดา วิยกาญจน์ 2 มี 12 เพลง แผ่นสวย / BKP-CD 92 / Made in USA / W.O.# สะดือ / ขายคู่ 1100-

17. I Ching Of The Marsh And The Moon มี 11 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 790-

18. The Shawshank Redemption Original Motion Picture Soundtrack มีโอบิ 21 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 750-

19. The Magic Of Richard Clayderman มี 5 ซีดี แผ่นสวย / 400-

20. - The Sugar Chorus พักผ่อนหย่อนใจ 1 มี 15 เพลง แผ่นสวย / GRII /
   - The Sugar Chorus พักผ่อนหย่อนใจ 2 มี 12 เพลง แผ่นสวย / GRII / ขายคู่ 500-

21. ขุมทรัพย์ประสานเสียง โดยวง Metro Chamber Orchestra มี 14 เพลง แผ่นมีรอยบางๆ / 180-

22. The Hot Pepper Singers Classic Show แผ่นสวย / 220-

23.  - สุรชัย - สุรชาติ มรดกสุรพล 1 มี 18 เพลง แผ่นโดยรวมสวย /
  - สุรชัย - สุรชาติ มรดกสุรพล 2 มี 18 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / ขายคู่ 400-

24. - หนุ่มบาว-สาวปาน มี 14 เพลง แผ่นสวย /
  - หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 Copies Celebration มี 10 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 340-

25. Soft Track vol. 12 ปก290 ปกเจาะ มี 14 เพลง แผ่นสวย / DD ขอบฝ้า / 440-

26. ต้น กฤษณะ โลกกับความรัก ปก190 มี 12 เพลง แผ่นสวย / MPO ASIA / 390-

27. ตั้ม สมประสงค์ แด่...คนแบกรัก ปก350 มี 11 เพลง แผ่นสวย / DD สะดือ / 650-

28. ตั้ม สมประสงค์ T in white ปก290 มี 11 เพลง แผ่นสวย / 420-

29. สี่สิงห์สุพรรณ แอ๊ด-สายัณห์-เสรี-ปิยะ ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่นสวย / 250-

30. ยิว คนเขียนเพลง สัญญาใจ ปก190 มี 10 เพลง / 420-

Comments are closed.