ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

---------- 17 / 10 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

106. ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล มี 12 เพลง แผ่นสวย / NTCD 107 / 180-

107. ชรินทร์ นันทนาคร อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / Mastered by dcm / 120-

108. - ชรินทร์ นันทนาคร อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / P+O สะดือ /
  - ชรินทร์ นันทนาคร อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 2 ปกปั๊มนูน มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / P+O สะดือ /
  - ชรินทร์ นันทนาคร อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 3 มี 12 เพลง แผ่นสวย / P+O สะดือ / ขายรวม 1100-

109. - สวลี ผกาพันธ์ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / Mastered by dcm /
- สวลี ผกาพันธ์ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 2 มี 12 เพลง แผ่นสวย / P+O สะดือ /
- สวลี ผกาพันธ์ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 3 มี 12 เพลง แผ่นสวย / P+O / ขายรวม 820-

110.  - สุเทพ วงศ์กำแหง อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / Mastered by dcm /
  - สุเทพ วงศ์กำแหง อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 2 มี 12 เพลง แผ่นสวย / Mastered by dcm /
  - สุเทพ วงศ์กำแหง อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 3 มี 12 เพลง แผ่นสวย / P+O / ขายรวม 820-

111. - สุเทพ วงศ์กำแหง 12 เพลงอภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 แผ่นสวย / Mastered by dcm /
  - สุเทพ วงศ์กำแหง 12 เพลงอภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 2 แผ่นสวย / Mastered by dcm / ขายคู่ 380-

112. สมยศ ทัศนพันธ์ มนต์เมืองเหนือ มี 12 เพลง แผ่นสวย / 150-

113. ยิ่งยง ยอดบัวงาม รวมฮิต ตลับหวาน 1 ปก190 มี 12 เพลง แผ่นมีรอยพอสมควร / BKP-CD 354 / SMA / 100-

114. ธงไชย แมคอินไตย์ รวมเพลง ธงไชย สนุกสุขใจ 50 เพลงสนุก มีแต่สุขใจ มี 3 ซีดี แผ่นสวย / 500-

115. - Soft Box I 1986-1989 มี 14 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นสวย /
 - Soft Box III 1994-1996 มี 14 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 600-
แถม Soft Box II 1990-1993 มี 14 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นมีรอยพอสมควร เอาไปฟังคะ

116. รวมเพลงจีนยอดนิยม 5 มี 16 เพลง / ซีล / 390-

117. อมตะเพลงหนังจีน Movies & TV Songs มี 21 เพลง แผ่นสวย / 290-

118. ชาตรี ชีวิตใหม่ ปั๊มแรก มี 10 เพลง แผ่นสวย / DD สะดือ / 1000-

119. ชาตรี แอบรัก ปก290 มี 12 เพลง แผ่นสวย / SMA / 740-

Comments are closed.