ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เพาเวอร์แอมป์ BEL Model 2002

Brown Electronic Labs  (BEL)     Class A    100w+100w (8Ω) 200w+200w (4Ω)  ไฟ 100V  (มือสองญี่ปุ่่น) สภาพดี มีตำหนิตามภาพ ไม่มีผลต่อเสียง ใช้งานปกติ เสียงหวาน เนียน ละเอียด ออกใหม่ราคาแพง...ขาย ราคา 19,500  บาท รวมส่ง โทร 0896217555

ตำหนิ

United States 1982 made,   Original price: 890,000 yen