ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

หัวเทป และอะไหล่รุ่นเก่าๆ

*****   ค่าส่งครั้งละ 40 บาท  *****

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044 

รายการที่ 1.  หัวเทป SONY  PP44-03   คตท. ประมาณ  450 โอห์ม ขายหัวละ 150 บาท

 

รายการที่ 2.  หัวเทป SONY  PP124-04   คตท. ประมาณ  150 โอห์ม ขายหัวละ 80 บาท

รายการที่ 3.  หัวเทปสเตอริโอ   คตท. ประมาณ  650 โอห์ม ขายหัวละ 120 บาท

รายการที่ 4.  หัวเทป Toshiba   คตท. ประมาณ  200 โอห์ม ขายหัวละ 30 บาท

รายการที่ 5.  หัวเทป   คตท. ประมาณ  400 โอห์ม ขายหัวละ 80 บาท

รายการที่ 6.  หัวเทปรีลสเตอริโอ   คตท. ประมาณ  600 โอห์ม ขายหัวละ 150 บาท เหลือ 1 หัว

รายการที่ 7.  สวิทช์ กดติด-ปล่อยดับ  ขายตัวละ 30 บาท

รายการที่ 8.  สวิทช์โยก ขายตัวละ 60 บาท

รายการที่ 9.  ขั้วลำโพงรุ่นเก่า  ขายคู่ละ 50 บาท

รายการที่ 10.  แจ็คไมค์ Mono ติดแท่น ขายตัวละ 30 บาท

Comments are closed.