ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

. . . . ลำโพง . . หลายแบบ . .

ลำโพง วูฟเฟอร์ - ( เสียงทุ้ม/กลาง ) - ขนาด 10 นิ้ว  ........  มีอีกไหมครับ

ยังมีอยู่ครับ

.

10 นิ้วรุ่นอื่นๆครับ

.

.

.

.

.

.

Comments are closed.