ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียงเพลงไทยต้นฉบับ สภาพดีถึงดีมาก

PreviousPage 2 of 2

6.ชรัมภ์ เทพชัย ร้องทั้งแผ่น  (แผ่นกรุงไทย)

แผ่น NM  ปก NM

ราคา 1,500 บาท

7.ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, จินตนา สุขสถิต

แผ่น NM  ปก NM

ราคา 1,000 บาท

8.ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, นงลักษณ์ โรจนพรรณ

แผ่น NM  ปก NM

ราคา 1,500 บาท

PreviousPage 2 of 2

Comments are closed.