ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

+++++ขายแผ่นเสียงเก่าสภาพดี+++++

PreviousPage 3 of 15Next

10,1

แผ่น11 ปก VG+ แผ่น VG++...............300บาท

11.1

แผ่น12 ปก Vg+ แผ่น VG+...............600บาท

12.1

แผ่น13 ปก VG แผ่น VG มีรอยบางๆ เล่นได้ปกติ ................500บาท

13.1

แผ่น14 ปก VG+ แผ่น VG++toNM.................4500บาท

14.1

แผ่น15 ปก VG++ แผ่น VG++toNM............3500บาท

PreviousPage 3 of 15Next

Comments are closed.