อื่นๆ

Please or Register to create posts and topics.

หลอดไฟฟิวส์ หลอดไฟส่องหน้าปัดเครื่องเสียงวินเทจ ธานินทร์ tanin pioneer kenwood sansui marantz ฯลฯ และอะไหล่รุ่นเก่าๆ

Page 1 of 3Next

***   ค่าส่งครั้งละ 50 บาท  ***

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044

รายการที่ 1.  หลอดไฟฟิวส์ หลอดไฟส่องหน้าปัดโบราณ  รูปทรงแบบฟิวส์ตัวยาว 30 มม.ใช้กับเครื่องเสียงวินเทจ รุ่นเก่าๆ ธานินทร์ tanin pioneer kenwood sansui และอีกหลายๆ ยี่ห้อ มีขนาด 6.3V. ,  8V. และ 12V.    ขายดวงละ 40 บาท

รายการที่ 2.  VU  มิเตอร์แบบเข็ม  (หลอดไฟส่องหน้าปัด 12V.)  ขายตัวละ 200 บาท

รายการที่ 3.  หัวเทป คตท. 200 โอห์ม ขายหัวละ 30 บาท

รายการที่ 4.  หลอดไฟแสดงสถานะ หรือหลอด Power 220V  แบบกลม เจาะรูใส่ 9 มม. (แบบกลมต้องใส่ R 150k  มีแถมไปให้ครับ)  ขายดวงละ 50 บาท 

รายการที่ 5.  ปลั๊กไฟตัวเมียแบบเหลี่ยม ใช้กับวิทยุรุ่นเก่า ไปบัดกรีต่อสายเอาครับ ขายตัวละ 30 บาท

รายการที่ 6.  เทอร์มินอลต่อสาย  ขายอันละ 30 บาท

รายการที่ 7.  ที่พักสายยาว ขายอันละ 30 บาท

*****   ค่าส่งครั้งละ 50 บาท  *****

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044 

รายการที่ 8.  ที่พักสายสั้น  ขาย 5 อัน 30 บาท 

รายการที่ 9.  สวิทช์โยก ก้านกลม 6 ขา ขายตัวละ 50 บาท

รายการที่ 10.  สวิทช์โยก ก้านแบน 6 ขา และก้านกลม 3 ขา ขายตัวละ 50 บาท

Page 1 of 3Next