อื่นๆ

Please or Register to create posts and topics.

========== สายไฟ AC พร้อมเต้ารับ เข้าหัว Furutech และ Hubbel ==========

ตัวไม้เป็นไม้ชุดเดียวทั้งแท่ง ไม่ใช่ไม้ที่เอามาต่อกัน

หัวปลั๊ก IEC และตัวเมียของ Furutech ซื้อมาจากญี่ปุ่น

หัวปลั๊กตัวผู้ และเต้ารับตัวเมีย Hubbel ซื้อมาจากอเมริกา

สายไฟ Made in Italy ยาว 1.6 เมตร

=== ขาย 9,600 บาท === ไม่รวมส่ง

Line : surachai_paleenivet

ติดต่อ สุรชัย 0818211037

surachai_pal@hotmail.com

Line : surachai_paleenivet

.

.

.

.

.

สวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้า ทั้ง 2 ขั้ว ขนาด 15 A
เป็นการป้องกัน กระแสงไฟฟ้า ไหลผ่านเครื่องเสียงของคุณเสมือนการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ขายตัวละ 900 บาท มีเหลือใช้งาน DIY แค่ 2 ตัว
ซื้อมากจาก USA

ติดต่อ สุรชัย 0818211037

surachai_pal@hotmail.com
Line : surachai_paleenivet

.

.

.

Comments are closed.