อื่นๆ

Please or Register to create posts and topics.

ถาดเคลือบอีนาเมล งานเก่า Japan

ถาดเคลือบอีนาเมล งานเก่า Japan ลายดอกไม้
สภาพโดยรวมสวย มีตำหนิมีรอยสนิมบ้างตามอายุ (ดูในรูปนะครับ)
งานผลิตในญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร
ราคา 350 บาท มีค่าส่งลงทะเบียน 60 บาท

Comments are closed.