อื่นๆ

Please or Register to create posts and topics.

 กระเป๋าใส่ปืน    ( 5นิ้ว )     1911 / 92fs    กล็อก19     กล็อก21       cz 75 p-01        colt 38super       cz75B      cz75D    

 

 

สนใจ สอบถาม เบอร์ 0873916087 ครับๆ

-ชื่อ ขวัญชัย แซ่เลี่ยง
-กรุงไทย
-ออมทรัพย์
-เลข 370-0-08913-9

กระเป๋าใส่ปืน    ( 5นิ้ว )     1911 / 92fs    กล็อก19     กล็อก21       cz 75 p-01        colt 38super       cz75B      cz75D

มีช่องใส่แม็ก  4ช่อง     มีหูหิ้ว

 

 

 

สนใจ ทัก  ไลน์ ผม  0873916087

 

 

 

 

 

Comments are closed.