เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

toy2538 ขายแผ่นสียงซีลด์ทั่วไป วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

60. Made in usa 3lps ปกตามรูป มีรอยยับนิดหน่อย แผ่นซีลด์ 1,700-

61. Made in usa 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 900-

62. Made in eu. ปกตามรูป แผ่น nm 500-

63. Made in england ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 800-

64. Made in usa แผ่นรุ่นเก่าoriginal ร้องเพลงแจ๊สเก่าๆ ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 900-

65. Made in usa แผ่นรุ่นเก่า ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 500-

66. Made in usa แผ่นรุ่นเก่า ปกตามรูป แผ่นซีลด์ 500-

67. Made in usa แผ่นรุ่นเก่า ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 300-

68. Made in usa แผ่นรุ่นเก่า ปกตามรูป แผ่นซีลด์ 400-

69. Made in usa แผ่นรุ่นเก่า ปกตามรูป แผ่นซีลด์ขาด ยังไม่ได้ลงเข็ม 300-

Comments are closed.