เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

Sherwood S5000 II

Sherwood S5000 II 1961-63 Made in Chicago Usa 🇺🇸 Pushpull Amplifier 7686 Power Tubes 12ax7 drive 40 w per CH Great Condition
แอม์หลอด Sherwood S5000 II ผลิตที่เมือง ชิคาโก้ ประเทศอเมริกา ในปี 1961-63 หน้าตาสไตล์อเมริกัน เป็น Pushpull กำลังถึง 40 ต่อ Channel ใช้หลอด 7686 เป็นหลอด Power 12ax7 หลอดไดรฟ์ สภาพดีครับ
ขายแล้วครับ

Comments are closed.