เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999(09 ต.ค.2564)แผ่นเสียงเพลงไทยเข้าใหม่หัวๆและทั่วไป รวม128 ชุด

37,38 คุณSuthichai จอง ขอบคุณครับ

23,47 คุณชัยเดช  จอง ขอบคุณครับ 

62,83 คุณADD จอง ขอบคุณครับ 

87 คุณอภิชาติ  จอง ขอบคุณครับ

สรุปแผ่นที่จองแล้ว    ณ   17-10-2564 

1,2,3,4,5,7,8,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,

34,37,38,39,42,45,47,48,49,51,58,62,64,67,68,70,72,73,

74,75,77,78,81,82,83,84,85,87,88,95,97,98,120,125

รายการจัดส่งพรุ่งนี้ 18-10-2564   คุณอภินันท์   

6 จันทนีย์/สายชล คุณKorn จอง  ขอบคุณครับ

40 คุณADD จอง ขอบคุณครับ 

9 คุณพัท จอง ขอบคุณครับ 

barrybarry has reacted to this post.
barrybarry

สรุปแผ่นที่จองแล้ว   ณ วันที่28 ต.ค.2564

1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,

34,37,38,39,40,42,45,47,48,49,51,58,62,64,67,68,70,72,73,

74,75,77,78,81,82,83,84,85,87,88,95,97,98,120,125

Comments are closed.