เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

---------- 27 / 07 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 8 of 8

255. Cocktail Original Motion Picture Soundtrack มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 140-

256. Sliver Music From the Motion Picture มี 13 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 140-

โทรจอง 230, 240

257. ELVIS From The Heart His Greatest Love Songs มี 24 เพลง แผ่นสวย / Made in UK / 180-

258. Lionel Richie Time มี 12 เพลง แผ่นสวย / 150-

259. Barbra Streisand Collection Great Hits… and More มี 12 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 160-

260. Juliana Aquino Disco Bossa มี 13 เพลง แผ่นสวย / 160-

261. James Last International Super Hits มีกล่องสวม 3 ซีดี 50 เพลง แผ่นสวย / Made in Germany / 640-

262.  โมเดิร์นด็อก เสริมสุขภาพ มี 12 เพลง แผ่นสวย / 1100-

263. Bangkok Jazz Society Present The Jazz Brothers มี 11 เพลง แผ่นสวย / 360-

264. Simply Emotions มี 10 เพลง แผ่นสวย / 190-

โทรจอง 140, 147, 157, 158

รับ 198 ครับ 0869438383

รับจอง คุณ mr.mad  รายการ 198 คะ

PreviousPage 8 of 8

Comments are closed.