เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 14 เม.ย. 2564..."ยอดรัก+สายันต์"

12

 

รับจอง 2 วันนะครับ จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย

ไม่ใช่สมาชิก โทร....085-0254589...ไอดีไลน์  stmv.m

มีค่าส่ง กี่แผ่นก็ 70 บาท

ขอบคุณ ลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่งครับ

1.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg++ แผ่น vg++....380 บาท

 

2.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ปก vg++ แผ่น nm....280 บาท

 

3.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg++ แผ่น nm...380 บาท

 

4.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg+ มีลอกตามรูป แผ่น nm....630 บาท

 

5.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg++ แผ่น nm....480 บาท

 

6.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "RS សននង 地 ชุด 2 แลนแสบ แลน ไม่รักไมว่า"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg+ แผ่น vg++...380 บาท

 

7.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปกเปียกน้ำ แผ่น nm...530 บาท

 

8.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น nm...380 บาท

 

9.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg++ แผ่น nm...780 บาท

 

10.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ผลงานเพลงอมต: ชุด เด็ดดอกรัก รวมเพลงเอกของ สายัณห์ สัญญา "ชุด เด็ดดอกรัก" หน้า1 หน้า ด็ดดอกรัก 1.จาพราก( ชวัญกระเจิง) 2.ซ่อนรักรักซ้อน 2.ทาสทรมาน 3.เพราะขอบฟ้ากว้าง 3.ช่อทิพย์รวงทอง 4.หลังภาพ 4.คืนสุดท้าย 5.ในอ้อมกอด 5.ปานทิพย์"

ปก vg+-++ แผ่น nm...480 บาท

 

 

11.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg+-++....280 บาท..

 

12.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg++...280 บาท

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg++...280 บาท

 

14.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg++...330 บาท

 

15.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg++...380 บาท

 

16.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg++ แผ่น vg++-nm.....230 บาท

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg++ แผ่น vg++-nm...680 บาท

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ชุด ไอ้หนุ่มกรรมกร ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง ไอ้หนุ่มกรรมกร 2. ไอ้หนุ่มแทรกเตอร์่ 2 3. ไอ้หนุ่มเรือด่วน รักน้องเปีย 5. พะวงเย้าแต่แลหา 6. แต่งกับควาย จัดทาโคย อาทิตย์ เทพมงคล 100/524 ซ.อมรพันธ์9 เสนานิคม กหม. โทร. 5792860"

ปก vg แผ่น vg+-++...230 บาท

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg+-++...680 บาท

 

20.อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ‎ข้อความพูดว่า "‎ไม่เมาไม่มา ย ല ด รั ીතود ก สลักใจ‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "1 1. ไม่เมาไม่มา 2. มีเหล้ากินไหม 3. ขี้เหล้าเมายา รักหมอนวด 2 1. คอนโดคอนดิน 2. ขอบคนสวย 3. ควายพี่นาน้อง 4. คนหลายนัด สงวนลิขสิทธ์กุมภาพันธ์ 2535 อำนวยการผลิต ท็อปไลน์มิวสิค ผลงาน ซลธี ธารทอง สุรินทร์ ภาคศิริ"

ปก vg++ แผ่น nm...280 บาท

21.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุดยอด อมตะ สายัณท์ สัญญา ขับร้อง ผลงานเพลง พร ภิรมย์ สนตรี หนุ่ม ภูไท หน้า 2 STEREO 33{R.P.M. .M. 33 1 กระทอมทองกวาว 2 ลานรักลานเท 3 พ่อหม้ายตามเมีย ไพรอำพราง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุดยอด อมตะ สายัณห์ สัญญา ขับร้อง ผลงานเพลง พร ภิรมย์ ดนตรี หนุ่ม ภูไท หน้า 1 STEREO 33{R.P.M. บัวตูม บัวบาน 2 จำใจจาก 3 น้ำตาลาไทร 4 คืนอำลา"

ปกแจก แผ่น vg++-nm....1230 บาท

 

22.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg+ แผ่น vg+....280 บาท

 

23.อาจเป็นภาพวาดรูป 1 คน

อาจเป็นภาพวาดรูป หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

อาจเป็นภาพวาดรูป หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ปก vg+ แผ่น vg++...380 บาท

 

24.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg+-++..280 บาท

 

25.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ปกแจก แผ่น vg+...280 บาท

 

26.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg+ แผ่น vg++....330 บาท

 

27.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg+ แผ่น vg+-++..730 บาท---คาถามหานิยม อยู่แผ่นนี้

....https://www.youtube.com/watch?v=BksI6-TMMDQ....

หมดแล้วครับ

8/25   ขายแล้ว

9 ขายแล้ว

24 จองแล้ว

ส่งแผ่น

แผ่นที่ 8/25...TH160117RMNQ0Q

แผ่นที่ 9........TH660817RMKX7A

22 จองแล้ว

12

Comments are closed.