เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

สายสัญญาณ NORDOST, WIREWORLD

1   Nordost Red Down RCA  ความยาว  60 เซ็นติเมตร ราคา 3,500 บาท

2  WIREWORLD GOLD ECLIPSE  XLR ความยาว 55 เซ้นติเมตร ราคา 7,500  บาท (มีกล่อง)

สนใจโทร 0896217555

Comments are closed.