เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

ดอกลำโพงโมเรล Morel CAW538

ดอกลำโพงโมเรล Morel CAW538 ซื้อจาก Part Express อเมริกา
ราคาของใหม่ตอนนี้ ตัวละ 6พัน ยังไม่รวมค่าส่ง ภาษี

DataSheet: Morel CAW538
https://www.parts-express.com/pedocs/specs/297-082--morel-caw-538-spec-sheet.pdf
...
ขายคู่ละ 3,800.-

โทร/ไลน์ 089 900 4602CA358

Morel CAW538

package เดิม