เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

ขายReceiver Luxman,Kenwood(Monster),หัวเข็มSHURE,ตลับเทป,Tape deck Pioneerค่ะ

PreviousPage 3 of 3

รายการที่ 5

รายการที่ 1 ราคา 9,500 บาท

รายการที่ 2  ราคา 3,500 บาท

รายการที่ 3 ราคา 1,600 บาท

รายการที่ 5  ราคา 2,800 บาทค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ขออนุญาตปิดการขายทุกรายการค่ะ 

ขายหมดแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอุปการะและขอขอบพระคุณทุกท่านที่โทรเข้ามา และขอกราบขอบพระคุณไทยกามาโฟนมา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ

PreviousPage 3 of 3

Comments are closed.