เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียง

แผ่น 14 ศิรินทรา นิยากร  น้ำอ้อย พุ่มสุข ปกแจก แผ่น vg++ 200ส่ง 50b

แผ่น 15 สาวนาสั่งแฟน พุ่มพวง วงเพรสซิเด้นท์ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยอดรัก ศิรินทรา สุรชัย สมบัติเจริญ ไม่มีปก แผ่น vg+ 300 ส่ง 50

แผ่น 3  5  6  ขายแล้วครับ

15. แผ่นเสียง จรเข้โปรโมชั่น ไพจิตร อักษรณรงค์ สายน้ำสายใจ หลานย่าโม คนอิสาน ดอกไม้ป่า หยาด นภาลัย ทาสเทวี ครวญ ข้ามขอบฟ้า วิมานรักห้วยแก้ว ปกแจกแผ่น vg++ ขาย 350b ส่ง 50b

Comments are closed.