พูดคุย ถาม-ตอบ

Please or Register to create posts and topics.

สวัสดีครับสอบถามครับ

เวลาโพสต์ลง ชื่อที่โชว์ตรง by ไม่เป็นชื่อ user แต่เป็นชื่อ นามสกุลจริงต้องไปแก้ที่ไหนครับ

Comments are closed.