ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

VINTAGE AUDIO BANGYAI ขายแผ่นเสียง เพลงสากล วันที่7/9/64

10.ปก vg แผ่น vg++ แผ่น U.K. 600บาท

11.ปก vg++ แผ่น nm แผ่น Japan 300บาท

12. ปก vg++ แผ่น nm แผ่น Japan 300บาท

13.ปก vg++ แผ่น vg++ แผ่น U.K. 200บาท

14. ปก vg แผ่น vg++ แผ่น U.S. 500บาท

15. ปก vg++ แผ่น vg++ แผ่น Germany 400บาท

16.ปก vg++ แผ่น vg++ แผ่น U.S. 400บาท

17.ปก vg++ แผ่น vg++ แผ่น Canada 450บาท

18.ปกเจาะ แผ่น nm แผ่น U.S. 600บาท

19. แผ่นคู่ ปก vg แผ่นคู่ vg++ แผ่น U.S. 400บาท

Comments are closed.