ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

toy2538 ขายแผ่นเสียงเพลง audiophile วันที่ 24 มิถุนายน 2565

PreviousPage 3 of 5Next

19. Made in usa ค่าย analogue productions ปกตามรูป แผ่น nm 900-

20. Made in germany แผ่นคู่สองแผ่น ปกตามรูป แผ่น nmทั้งสองแผ่น 1,200-

21. Made in usa ปกตามรูป แผ่น nm 1,300-

22. Made in uk simply vinyl แผ่นคู่สองแผ่น ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 2,800-

16 จองแล้วครับ

23. Made in japan ปกตามรูป แผ่น nm 800-

24. Made in japan ปกตามรูป แผ่น nm 750-

แผ่นที่24 ไม่มีโอบินะครับ พอดีหารูปไม่เจอครับ

25. Made in sweden ปั๊มแรก ปกตามรูป แผ่น nm 2,500-

4, 9 จองแล้วครับ

PreviousPage 3 of 5Next

Comments are closed.