ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

toy2538 ขายแผ่นเสียงออดิโอไฟล์ วันที่ 27 มกราคม 2566

PreviousPage 2 of 3Next

40. Made in usa ค่าย dcc. 180g. แผ่น nm 4,200-

41. Made in usa ปั๊มแรก nm 1,500-

42. Made in usa ค่าย analogue production 180g. แผ่น nm 2,500-

43. Made in usa ค่าย impex 180g. 2lps แผ่นซีลด์ 2,900-

44. Made in usa ค่าย dcc.180g. แผ่น nm 2,000-

45. Made in usa ค่าย dcc.180g. แผ่น nm 2,800-

46. Made in japan แผ่นรุ่นเก่า 140g. Nm 800-

47. Made in japan แผ่นรุ่นเก่า 140g. Nm 800-

48. Made in usa แผ่นรุ่นแรกของค่ายนี้ แผ่น nm 1,100-

49. Made in usa ค่าย dara rec. Nm 900-

PreviousPage 2 of 3Next

Comments are closed.