ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc: แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 23 ตุลาคม 2565

Page 1 of 4Next

เชิญเข้ามารับชม แผ่นเสียง เพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 

ถ้าสนใจสามารถลงจองในกระทู้ และ เมื่อจองเสร็จ รบกวนทักเข้ามาที่ไลน์ ID : musicdisc หรือที่เบอร์โทร 095-915-4395 

การรับจองแผ่น ภายใน 1 วันจากที่ท่านได้จองเข้ามา ถ้าเลยกำหนดขออนุญาตให้ท่านที่จองท่านต่อไป

 

การโอนเงิน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณหง กองชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 058-248965-7

 

การจัดส่ง 

จัดส่งภายใน 1 วันจากที่ท่านได้โอนเงินมา ส่งโดย J&T  ครับ 

มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท ถ้ามูลค่ามากกว่า 500 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และ ขอบคุณ Thaigramophone.com

1. VG+++ / 800.- 

 

 

 

2. VG++ / 800.- 

 

 

 

 

3. VG++ /600.- 

 

 

 

4. VG++ / 600.- 

 

 

5. NM / 400.- 

 

 

 

6. VG++ / 500.- 

 

 

 

7. VG++ / 700.- 

 

 

 

8. VG++ / 700.- 

 

 

 

9. VG++ / 500.- 

 

 

 

10. VG++ / 500.- 

11. VG++ / 600.- 

 

 

 

12. NM / 500.- 

 

 

 

13. VG++ /600.- 

 

 

 

14. VG++ / 500.- 

 

 

15. VG+++ / 500. -

 

 

 

16. VG+++ / 500.- 

 

 

 

17. VG++ / 500.- 

 

 

 

18. VG+++ / 400.- 

 

 

 

19. VG+++ / 400.- 

 

 

20. VG+++ / 500.- 

21. NM / 500.- 

 

 

22. VG++ / 400.- 

 

 

23. VG+++/400.- 

 

 

 

24. NM / 500.- 

 

 

 

25. VG+++ / 700.- 

 

 

26. NM / 500.- 

 

 

 

27. VG+++ / 600.- 

 

 

28. VG+++ / 900.- 

 

 

 

29. VG++ / 800.- 

 

 

30. VG++ /500.- 

31. VG++ / 500.- 

 

 

 

32. VG++ / 400.- 

 

 

 

33. VG++ / 500.- 

 

 

 

34. NM / 500.- 

 

 

 

35. NM / 400.- 

 

 

 

36. NM / 500.- 

 

 

37. VG+++ / 500.- 

 

 

 

 

38. NM / 500.- 

 

 

 

39. NM / 500.- 

 

 

40. VG++  / 600.- 

41. VG+++ / 600.- 

 

 

42. NM / 700.- 

 

 

43. VG+++ / 600.- 

 

 

44. VG+++ / 600.- 

 

 

 

45. VG+++ /500.-

 

 

46. VG+++ / 500.- 

 

 

47. VG++ / 500.- 

 

 

 

48. VG+++ / 500.- 

 

 

49. VG++ / 400.- 

 

 

 

50. NM / 500.- 

 

 

จองหมายเลข 12 ครับ 

51. VG+++ / 600.- 

 

 

52. VG+++ / 700.- 

 

 

53. VG+++ / 400.- 

 

 

54. VG++ / 500.- 

 

 

 

55. NM / 400.- 

 

 

56. VG+++ / 500.- 

 

 

 

57. VG+++ / 400.- 

 

 

 

58. VG++ / 500.- 

 

 

59. VG+++ / 500.- 

 

 

 

60. NM / 600.- 

61.VG++ /500.- 

 

 

 

62. NM / 500.-+ 

 

 

 

63. NM / 500.- 

 

 

 

64. NM / 600.- 

 

 

 

65. VG +++ / 500.- 

 

 

 

66. VG+++ / 500.- 

 

 

 

67. VG++ / 400.- 

 

 

68. VG+++ / 500.- 

 

 

69. NM / 600.- 

 

 

70. NM / 400.- 

71. VG+++ / 600.- 

 

 

 

72. VG++ /500.- 

 

 

 

73. VG+++ / 400.- 

 

 

 

74. NM / 400.- 

 

 

75. VG++ /500. -

 

 

76. VG+++ / 400.- 

 

 

77. NM / 600.- 

 

 

 

78. VG++ / 700.- 

 

 

79. VG ++ / 600.- 

 

 

80. VG+++ / 500.- 

Page 1 of 4Next

Comments are closed.