ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc: แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 8 ธันวาคม 2566

Page 1 of 3Next

เชิญเข้ามารับชม แผ่นเสียง เพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 

ถ้าสนใจสามารถลงจองในกระทู้ และ เมื่อจองเสร็จ รบกวนทักเข้ามาที่ไลน์ ID : musicdisc หรือที่เบอร์โทร 095-915-4395 

การรับจองแผ่น ภายใน 1 วันจากที่ท่านได้จองเข้ามา ถ้าเลยกำหนดขออนุญาตให้ท่านที่จองท่านต่อไป

 

การโอนเงิน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณหง กองชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 058-248965-7

 

การจัดส่ง 

จัดส่งภายใน 1 วันจากที่ท่านได้โอนเงินมา ส่งโดย J&T  ครับ 

มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท ถ้ามูลค่ามากกว่า 500 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และ ขอบคุณ Thaigramophone.com


1. VG++ / 800.- 

 

 

2. VG++ / 800.- 

 

 

3. NM / 800.- 

 

 

4. NM/ 800.-

 

 

5.NM / 800.- 

 

 

6. VG+++ / 800.-

 

 

7. VG+++ / 1,000.- 

 

 

8. VG+++ / 800.- 

 

 

9. VG++ / 600.-

 

 

10. VG++ / 700.-

11. VG++/700.- 

 

 

12. NM / 600.- 

 

 

13.VG+++ / 800.- 

 

 

14. VG+++ / 500.-

 

 

15. VG++ / 400.- 

 

 

16. VG+++ /600.- 

 

 

17. NM / 800.- 

 

 

18. VG+++ /1,000.- 

 

 

19. VG++ / 500.- 

 

 

20. NM / 600.- 

21. VG+++ / 500.- 

 

 

22. VG+++ / 400.- 

 

 

23. VG+++ / 700.- 

 

 

24. VG++ / 600.- 

 

 

25. NM / 600.- 

 

 

26. NM / 500.- 

 

 

27. VG+++ / 1,100.- 

 

 

28. VG++ / 1,000.- 

 

 

 

29. VG+++ / 500.- 

 

 

30. VG++ /700.- 

31. NM / 500.- 

 

 

32. NM / 600.-

 

 

33. VG+++ / 500.- 

 

 

34. VG++ / 500. -

 

 

35. VG++ / 600.- 

 

 

36. VG++ / 500.- 

 

 

37. VG++ / 600.-

 

 

38. VG++ / 600.- 

 

 

39. NM / 600.- 

 

 

40. NM / 500.- 

41. VG++ /800.- 

 

 

42. NM / 500.- 

 

 

43. VG++ / 500.- 

 

 

44. NM / 500.- 

 

 

45. NM / 500.- 

 

 

46. NM / 500.- 

 

 

47. NM / 400.- 

 

 

48. NM / 400.- 

 

 

49. VG++ / 500.- 

 

 

50. VG+++ /500.- 

51. VG++ / 500.-

 

 

52. VG++ / 500.- 

 

 

53. NM / 500.- 

 

 

54. VG++ / 500.- 

 

 

55. NM / 500.- 

 

 

56. VG++ /500.- 

 

 

57. VG++ / 400.- 

 

 

58. VG+++ / 500.- 

 

 

59. VG+++ / 500.- 

 

 

60. VG+++ / 500.- 

61.VG+++/400.- 

 

 

62.NM /400.- 

 

 

63. NM / 400.- 

 

 

64. VG+++ / 500.- 

 

 

65. NM / 400.- 

 

 

66.VG+++ / 500.- 

 

 

67. VG+++ /400.- 

 

 

68. VG+++ / 400.- 

 

 

 

69. NM / 400.- 

 

 

70. VG++ / 400.- 

71. VG+++/400.-

 

 

72. NM / 600.- 

 

 

73. NM /400.- 

 

 

74. NM/500.- 

 

 

75. NM /500.- 

 

 

76. VG+++ / 500.-

 

 

77. VG+++ / 400.-

 

 

 

78. NM / 500.- 

 

 

79. VG+++ / 500.- 

 

 

80. NM/ 400.- 

81. NM /500.- 

 

 

82. VG++ / 500.- 

 

 

83.VG++ / 500.- 

 

 

84. VG+++ / 500.- 

 

 

85. NM/ 400.- 

 

 

86. VG+++ / 400.- 

 

 

87. VG+++ / 400.- 

 

 

88. VG+++/400.-

 

 

89. VG+++/400.- 

 

 

90. VG++++/500.-

Page 1 of 3Next